Tag: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

“AKTA SC SEPERTI HARIMAU TIDAK BERTARING”

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) tidak dapat memastikan secara muktamad Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah melakukan pelanggaran di bawah seksyen 25(4) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA) selepas memulakan siasatan pada 6 Januari 2022. Bagaimanakah SC boleh melaksanakan kewajipan berkanunnya jika SC tidak dapat mengesahkan bahawa Azam telah melanggar Seksyen 25(4) Akta Perindustrian Sekuriti […]