Tag: al-Qur’an

KEMBALI KE LANDASAN AL-QURAN LAWAN KEZALIMAN, PENINDASAN DAN PENGKHIANATAN – ANWAR

Memperingati turunnya kitab al-Qur’an bukanlah semata-mata soal pentarikhan kerana yang lebih mustahak adalah menangkap pesan-pesan maslahat yang disampaikan oleh Pembicaranya yang Agung yakni Allah SWT. Intisari penting daripada mesej al-Qur’an yang merangkumi dimensi akidah, syariah dan akhlak adalah serasi dengan nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang menyeru kepada keadilan dan kesaksamaan. Hakikat ini dikongsi oleh semua bangsa […]